สวัสดี บุคคลทั่วไป

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - maxbasic

หน้า: [1] 2 3 ... 30
11
มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

12
มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

14
มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทางกลุ่มได้ตระหนักถึงมาตรการและแนวทางป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรม และ น้องๆนักเรียนที่มารับของบริจาค จึงจัดให้มีมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ สมาชิกก่อนการเดินทาง และ บันทึกผลทุกวัน ระหว่างดำเนินกิจกรรม
2. แจกหน้ากากอนามัย และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับสมาชิก ก่อนการเดินทาง
3. ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้น้องนักเรียน และ คณาจารย์ ก่อนเข้ารับบริจาค
4. สมาชิก และ ผู้รับบริจาค ส่วมหน้ากากอนามัย  ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
5. ล้างมือด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนเริ่มกิจกรรม
6. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ระหว่างดำเนินกิจกรรมตลอกเวลา


มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

          

          

          

          


15


ครอบครัวกาลครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ สาละวิน
บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 5-7 ธันวาคม 2563

ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดี ปีที่ 6 ของพวกเรา ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 36 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าการเดินทางค่อนข้างยากลำบากมากนัก ระยะทางประมาณ 800Km เราใช้เวลาเดินทางกัน 16 ชม ก็ถึง บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ในครั้งนี้ พวกเราได้ บริจาคสิ่งของ ให้กับ เด็กๆนักเรียน และ เจ้าหน้าที่ บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดังนี้

ลำดับรายการจำนวนมูลค่า
1เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กนักเรียน15022,000
2ชุดของบริโภค สำหรับเด็ก 15015,000
3ยาสามัญประจำบ้าน 15030,000
4ข้าวสารถุงละ 5 กก15015,000
5ปริ้นเตอร์ 310,000
6เลี้ยงอาหารกกลางวันเด็กนักเรียน1508,000
รวมมูลค่า100,000
การเดินทางของพวกเรา

            

           


จัดเตรียมของบริจาค

            

           บริจาคสิ่งของให้เด็กๆและชาวบ้าน

               

               
ความสุขของเด็กๆ

            

           หน้า: [1] 2 3 ... 30