สวัสดี บุคคลทั่วไป

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - maxbasic

หน้า: [1] 2 3 ... 29
1
กลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาค..ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันช่วนเหลือน้องๆนักเรียน กับ โครงการกลาครั้งหนึ่งทำดี ณ สาละวิน ทางกลุ่มได้รับบริจาค
ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้แล้ว จึงขอปิดรับบริจาคมา ณ ที่นี้ครับ
รายนามผู้ร่วมบริจาค : http://www.kanlakang.com/index.php/topic,425.0.html

2
  - คุณวีรพล พันธุ์ศศินาถ, คุณบุญสม แซ่โง้ว, คุณชนม์นิภา พันธุ์ศศินาถ, คุณกฤษณพงษ์ ทองมาบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10   ชุด  2000 บาท  โอนแล้ว

3
 
  - คุณสิทธิพล เกิดมณี บริจาคชุดของบริโภค จำนวน  5   ชุด  500 บาท 
  - คุณน รัฐวิชญ์ วัฒนไชยศักดิ์ และครอบครัว  บริจาคชุดของบริโภค จำนวน  5   ชุด  500 บาท 

4
    - คุณหนุน พิสิษฐ์ จำนวน   24 ชุด  2400 บาท  โอนแล้ว

5
   - คุณต้น ปริญญาศัก และ คุณปุ๊ก ทัศณวรรณ  ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  10  ชุด  2000 บาท 

6
    - Mr. Mustafin Marat ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  9  ชุด  1800 บาท 

7
      - คุณณแม่ศักด์ศรี ช่อจำปา บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 65   ชุด  9750 บาท  โอนแล้ว

8
  - คุณสมพร ศรีจันจาบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10ชุด 2000 บาท  โอนแล้ว

9

   - คุณชมพูนุช เริ่มฤกษ์ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 1   ชุด  150 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชมพูนุช เริ่มฤกษ์  ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  1  ชุด  200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชมพูนุช เริ่มฤกษ์ จำนวน  1  ชุด  100 บาท  โอนแล้ว

10
  - คุณนัยรัตน์ นันทาภิวัฒน์สกุล ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว

11
  - คุณนพรัตนบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว

12
    - คุณเชิดพงศ์ สิงห์สา และ ณัฐวดี วัฒนะสุวรรณกร จำนวน  9  ชุด  900 บาท  โอนแล้ว

13
    - คุณสมศักดิ์ วัฒนะสุวรรณกร นภาพร แซ่ลิ้ม บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 7   ชุด  1050 บาท  โอนแล้ว

14
  - พรทิพย์ วัฒนะสุวรรณกรบริจาค ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว

15
คุณสนธิ ค้ำจุล บริจาคเงินสมทบโครงการ 16,300 บาท   

หน้า: [1] 2 3 ... 29