สวัสดี บุคคลทั่วไป

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - maxbasic

หน้า: [1] 2 3
1


ครอบครัวกาลครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ สาละวิน
บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 5-7 ธันวาคม 2563

ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดี ปีที่ 6 ของพวกเรา ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 36 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าการเดินทางค่อนข้างยากลำบากมากนัก ระยะทางประมาณ 800Km เราใช้เวลาเดินทางกัน 16 ชม ก็ถึง บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ในครั้งนี้ พวกเราได้ บริจาคสิ่งของ ให้กับ เด็กๆนักเรียน และ เจ้าหน้าที่ บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดังนี้

ลำดับรายการจำนวนมูลค่า
1เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กนักเรียน15022,000
2ชุดของบริโภค สำหรับเด็ก 15015,000
3ยาสามัญประจำบ้าน 15030,000
4ข้าวสารถุงละ 5 กก15015,000
5ปริ้นเตอร์ 310,000
6เลี้ยงอาหารกกลางวันเด็กนักเรียน1508,000
รวมมูลค่า100,000
การเดินทางของพวกเรา

            

           


จัดเตรียมของบริจาค

            

           บริจาคสิ่งของให้เด็กๆและชาวบ้าน

               

               
ความสุขของเด็กๆ

            

           2
โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ สาละวิน
บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2563กลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาค..ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันช่วนเหลือน้องๆนักเรียน กับ โครงการกลาครั้งหนึ่งทำดี ณ สาละวิน ทางกลุ่มได้รับบริจาค
ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้แล้ว จึงขอปิดรับบริจาคมา ณ ที่นี้ครับ


รายนามผู้ร่วมบริจาค :1 เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กนักเรียน ชุดละ 150 บาท
    (สบู่ ยาสีฟัน แปรงฟัน, ผ้าเช็ดตัว, แป้ง, โลชั่นกันยุง, ยาสระผม)
  - คุณพิชญ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 10 ชุด1500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณคุณดรรชณี บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 4   ชุด  600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 10   ชุด  1500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณอัญชลี ชนินทร์วณิชย์ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 10   ชุด  1500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณแนน พัชราพร  เลิศกตัญญูพงศ์ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 4   ชุด  600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกษิรา โตสวัสดิ์ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 1   ชุด  150 บาท  โอนแล้ว
  - คุณพีรภัทร อับดุลสลาม บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 4   ชุด  600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณคุณตั้มคุณฝน และครอบครัว บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 10   ชุด  1500 บาท 
  - อาจารย์ ศุภาภาส คำโตนด บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 5   ชุด  750 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสหวัสส์ ปิ่นมงคล บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 10   ชุด  1500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณภิรนันท์ พุ่มเจริญ และ ครอบครัวบริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 6   ชุด  900  บาท  โอนแล้ว
  - คุณธนภัทร บุญญาธีรวัฒน์และภรรยา บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 2   ชุด  300 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมีน Hathaiprat (Khomnamdaeng บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 2   ชุด  300 บาท  โอนแล้ว
   - คุณสมศักดิ์ วัฒนะสุวรรณกร นภาพร แซ่ลิ้ม บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 7   ชุด  1050 บาท  โอนแล้ว
   - คุณชมพูนุช เริ่มฤกษ์ บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 1   ชุด  150 บาท  โอนแล้ว
    - คุณณแม่ศักด์ศรี ช่อจำปา บริจาคเครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 65   ชุด  9750 บาท  โอนแล้ว
รวม  150 ชุด   ครบจำนวนแล้ว

2. ชุดยาสามัญประจำบ้าน    ชุดละ 200 บาท
  - คุณเอกพันธ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสมพร ศรีจันจาบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10ชุด 2000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณศราวุธ  เรืองทองดี บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณวราภรณ์ ปลัดศรี และ วรารัตน์ ปลัดศรี  บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณนพรัตนบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณดรรชนี บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 4ชุด 800 บาท  โอนแล้ว
  - คุณโภช บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 3ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมง คุณวิ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2ชุด 400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเชอรี่ ปาริชาต สุขสวัสดิ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณณัฐพงศ์ วนวงศ์สวัสดิ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10ชุด 2000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณแนน   พัชราพร  เลิศกตัญญูพงศ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2ชุด 400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกษิรา โตสวัสดิ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1   ชุด  200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณพีรภัทร อับดุลสลาม บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2   ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณวีรพล พันธุ์ศศินาถ, คุณบุญสม แซ่โง้ว, คุณชนม์นิภา พันธุ์ศศินาถ, คุณกฤษณพงษ์ ทองมาบริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10   ชุด  2000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณปารเมศ ภูมิอาจ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณนพชัย บัวทนงค์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - อาจารย์ ศุภาภาส คำโตนด บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณตุ๋ม นิสารัตน์ สุจจิตรจูล บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณธัชกฤตย์ จิราภาภินันท์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณธนภัทร บุญญาธีรวัฒน์และภรรยา บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณอ้อ Acharawan บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสามารถ เตี้ยเนตร บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 2  ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณนลินทิพย์ คชพงษ์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมิน นิชนันท์ และ  คุณบี บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 10  ชุด  2000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเล็ก กุลรัตน์ บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - ด.ช.ธีรดนย์ ประพฤติด บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  5  ชุด  1000 บาท 
  - คุณพรทิพย์ วัฒนะสุวรรณกรบริจาค ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณนัยรัตน์ นันทาภิวัฒน์สกุล ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  5  ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชมพูนุช เริ่มฤกษ์  ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  1  ชุด  200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณแบงค์ Ultimate Offroad  ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  10  ชุด  2000 บาท 
   - Mr. Mustafin Marat ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  9  ชุด  1800 บาท  โอนแล้ว
   - คุณต้น ปริญญาศัก และ คุณปุ๊ก ทัศณวรรณ  ชุดยาสามัญประจำบ้าน บริจาคชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  10  ชุด  2000 บาท  โอนแล้ว
รวม 150 ชุด   ครบจำนวนแล้ว

3. ชุดของบริโภค สำหรับเด็ก   ชุดละ 100 บาท
     (ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม)
  - คุณดรรชณี บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 4   ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณอลิสา บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 10   ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณวราภรณ์ ปลัดศรี และ วรารัตน์ ปลัดศรี  บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 10 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณแอน บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 4   ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมง คุณวิ บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 2ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณหญิง  กุลวดี โกสุมา บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 10ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณณัฐพงศ์ วนวงศ์สวัสดิ์ บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 10ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณอัญชลี ชนินทร์วณิชย์ บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกษิรา โตสวัสดิ์ บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 1   ชุด  100 บาท  โอนแล้ว
  - คุณพีรภัทร อับดุลสลาม บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสิทธิพล เกิดมณี บริจาคชุดของบริโภค จำนวน  5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณน รัฐวิชญ์ วัฒนไชยศักดิ์ และครอบครัว  บริจาคชุดของบริโภค จำนวน  5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณปารเมศ ภูมิอาจ บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชาญวาทิก วรสุทธิ์พิศาล  บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณนพชัย บัวทนงค์  บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 4   ชุด  400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสัญญา ศิริมงคลและครอบครัว  บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณภิรนันท์ พุ่มเจริญ และ ครอบครัว บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 1   ชุด  100 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกฤตพัศ หนุนนาค บริจาคชุดของบริโภค จำนวน 5   ชุด  500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณธนภัทร บุญญาธีรวัฒน์และภรรยา จำนวน 2   ชุด  200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณฐานุพงศ์ ทองบัว จำนวน  3  ชุด  300 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเชิดพงศ์ สิงห์สา และ ณัฐวดี วัฒนะสุวรรณกร จำนวน  9  ชุด  900 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชมพูนุช เริ่มฤกษ์ จำนวน  1  ชุด  100 บาท  โอนแล้ว
  - คุณแบงค์ Ultimate Offroad  จำนวน  10  ชุด  1000 บาท 
    - คุณหนุน พิสิษฐ์ จำนวน   24 ชุด  2400 บาท  โอนแล้ว
รวม 150 ชุด    ครบจำนวนแล้ว

4. ของบริจาค ถวายพระทำบุญ  งบประมาณ 10,000 บาท
คุณสนธิ ค้ำจุล บริจาคเงินสมทบโครงการ 16,300 บาท   
คุณวิทยา บ.วีเอส ซิงเกิล จำกัด บริจาคเงินสมทบโครงการ 2,000 บาท   
คุณปิยะ​ กมลวรรณและคุณจารุวรรณ​ ทองดี บริจาคเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน 2,000 บาท   
คุณอาจินต์​ และ​ คุณ​ปริศนา โพธิ์สาราช​ (พี่จินต์+พี่นิว)​ บริจาคเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน 500 บาท   


Note : จัดชึดของบริจาค อย่างละ 150 ชุด ตามจำนวนนักเรียน ครับ

_________________________
หลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยว และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท ในถิ่นธุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น
และในเดือน ธันวาคม 2563 นี้ ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดทำ โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ อช.สาละวิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน วันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 เนื่องจากทางโรงเรียนและชุมชนขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคด้านต่างๆ
ซึ่งกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้พิจารณาสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มกาลครั้งหนึ่ง
 
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ
-  วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563   สำรวจพื้นที่
-  วันที่  5-7  ธันวาคม 2563   ออกปฏิบัติงานตามโครงการ

สถานที่จัดทำโครงการ
-บ้านกองสุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เป้าหมายของโครงการ
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
 บุคคลทั่วไปและสมาชิกของกลุ่มประมาณ   40   คน   


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการ
เครือข่ายโรงเรียนบ้านโพซอ ดังต่อไปนี้
  1.นักเรียนบ้านอูหลู่
  2.นักเรียนบ้านกองสุม
  3.นักเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ


 
งบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งใว้ 80,000   บาท   

   


3

ครอบครัวกาลครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ เชียงราย
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่  20-22 ธันวาคม 2562

ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดี ปีที่ 5 ของพวกเรา ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 14 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าการเดินทางไม่ยากลำบากมากนัก ระยะทางประมาณ 850 Km เราใช้เวลาเดินทางกัน 15 ชม ก็ถึง โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา

ในครั้งนี้ พวกเราได้ส่งมอบ สิ่งของ ให้กับ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
ดังนี้

1 ระบบกรองน้้ำดืม Water softener 1 ชุด  มูลค่า 48,200 บาท
2 โต๊ะพับเอนกประสงค์ สำหรับโรงอาหาร จำนวน 20 ชุด  มูลค่า 30,600  บาท
3 เก้าอี้เอนกประสงค์ สำหรับโรงอาหาร จำนวน 130 ชุด มูลค่า 22,100  บาท
4 หม้อหุงข้าวระบบแก๊ส 10 ลิตร จำนวน 1 ชุด มูลค่า 5,240 บาท
5 ผ้าห่มกันหนาว 130 ชุด
6 หมวกใหมพรม 130 ชุด
7. และอื่นๆ เช่น สื่อการเรียนเด็กอนุบาล, ครีมอาบน้ำ,

รวมมูลค่า 106,140 บาท


การเดินทางของเรา

          


มอบของบริจาค

     .   


ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ

.    .   

ความสุขของเด็กๆ

.    .             ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน  ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่มีความคิดมีจิตใจที่อยากจะให้  อยากเห็นผู้รับมีร้อยยิ้มและมีความสุข "เราเชื่อว่าการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราพอมี มันจะเติมเต็มความสุขให้กับ  เขาและเรา "
4
กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ เชียงราย เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องกรองน้ำ ชุดกีฬา โต๊ะเก้าอี้โรงอาหารทางกลุ่มจะจัดซื้ออุปกรณ์ ต่างๆดังนี้1. โต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75 x 180 ซม จำนวน 20 ชุด ชุดละ 2,000 บาท
  - คุณพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์  บริจาค จำนวน 5 ชุด 10,000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณบี+คุณมิน และเพื่อนๆ บริจาค จำนวน 2 ชุด 4,000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณวิโชติ คำเครือ บริจาค จำนวน 1 ชุด 2,000 บาท  โอนแล้ว


2. เก้าอี้โรงอาหาร จำนวน 130 ชุด ชุดละ 150 บาท3. หม้อหุงข้าวระบบแก๊ส 10 ลิตร จำนวน 1 ชุด ชุดละ 5,000บาท
  - คุณมยุรี วัฒนะสุวรรณกร  บริจาค จำนวน 1 ชุด 5000 บาท  โอนแล้ว4. ระบบกรองน้้ำดืม  ชุดละ  48,200 บาท
     - เครื่องกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8x44 นิ้ว บรรจุสาร แมงกานิส  ชุดละ 8,000 บาท
     - เครื่องกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8x44 นิ้ว บรรจุสาร แอคติเวทคาร์บอน ชุดละ 8,000 บาท
     - เครื่องกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8x44 นิ้ว บรรจุสาร กรองเรซิ่น ชุดละ 12,000 บาท
     - ชุดกรองตะกอน 10 นิ้ว 5ไมครอน ชุดละ 1,900 บาท
     - ถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร  ชุดละ 6,800 บาท
     - ขาตั้งถังเก็บน้ำ สูง1.5 เมตร  ชุดละ 3,500 บาท
     - อุปกรณ์ติดตั้ง  ชุดละ 8,000 บาท


  - คุณเมธาวี  ขุนแตง  สนับสนุนเงิน 5000 บาท  โอนแล้วหลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยว และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท ในถิ่นธุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น
และในเดือน ธันวาคม 2562 นี้ ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดทำ โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ เชียงราย ณ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย วันในช่วง เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านต่างๆ รวมทั้งงบปรับปรุงอาคารเรียนรวม ซึ่งกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้พิจารณาสนับสนุนเงินปรับปรุงอาคารเรียนรวม เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของเด็กๆ

วัตถุประสงค์
-   เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร
-   เพื่อให้สมาชิกได้มีการพักผ่อน ท่องเที่ยว พร้อมกับการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน


ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ
-  วันที่ 18-20 พฤษภาคา 2562   สำรวจพื้นที่
-  วันที่ ธันวาคม 2562 ออกปฏิบัติงานตามโครงการ

สถานที่จัดทำโครงการ
- โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

เป้าหมายของโครงการ
1.   สนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
2.   บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ


งบประมาณที่ตั้งใว้
-  ปรับปรุงและซ่อมแซม        120,000   บาท
 

5
ครอบครัวกาลครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดี ปีที่ 4 ของพวกเรา ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 53 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าการเดินทางไม่ยากลำบากมากนัก ระยะทางประมาณ 700 Km เราใช้เวลาเดินทางกัน 12 ชม ก็ถึง โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ สบเมย จแม่ฮ่องสอน

ในครั้งนี้ พวกเราได้ส่งมอบ เงินและสิ่งของ ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ สบเมย จแม่ฮ่องสอน
ดังนี้

1 เงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 1หลัง 135,000
2 โต๊ะ นักเรียนอนุบาล จำนวน 4 ตัว 7,800
3 เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล จำนวน 25 ตัว 17,500
4 ที่นอน นักเรียนอนุบาล จำนวน 24 ชุด 4,800
5 มุ้งกันยุง  จำนวน 4 หลัง 4,500
6 เครื่องสาธารณูปโภค จำนวน 110 ชุด 33,000
7 รองเท้ากีฬา จำนวน 30 คู่ 3,750
8. และอื่นๆ เช่น สื่อการเรียนเด็กอนุบาล, เสื้อผ้า, เลี้ยงอาหารกลางวัน

รวมมูลค่า 206,350 บาท


การเดินทางของเรา

          


มอบของบริจาค

     .   


ส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล 1 หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้จำนวน 4 ชุด

.    .   


เสี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ

.    .   


พี่น้องและครอบครัวของเรา

.             ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน  ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่มีความคิดมีจิตใจที่อยากจะให้  อยากเห็นผู้รับมีร้อยยิ้มและมีความสุข "เราเชื่อว่าการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราพอมี มันจะเติมเต็มความสุขให้กับ  เขาและเรา "


หนังสือขอบคุณ จากทางโรงเรียน
 6
กาลครั้งหนึ่ง ออฟโรด / DIY พ่นสีบันได 2k ยิงทราย
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2018, 04:18:54 PM »
สวัสดี สมาชิกทุกท่าน

เนื่องจากบรรไดที่ติดรถมานั่น ผ่านการใช้งานเป็นเวลายาวนาน ทำให้สีนั้นซีดจาง เลยคิดเล่นๆว่าจะลองพ่นสีทับ
เลยหาข้อมูลใน Internet พบว่ามีสี 2k อัดกระป๋องสเปร์ ขาย จึงหาซื้อมาลองพ่นดู​

สี Samurai Paint  (2K in Can) 2K08 เป็นสี 2K แบบผิวยิงทราย ราคากระป๋องละ 300บาท 
คุณสมบัติ สีประเภทนี้คือ มีความยืดหยุ่น พนได้บนทุกสภาพผิว เลยสั่งซื้อมาลอง 2 กระป๋องครับ 
ก่อนอื่น ถอดบันไดออกมาขัดคราบสกปรกออกก่อนเลย ครับ
จากนั้นเตรียมพ่น
หลังจากพ่น สีจะเยิ้มๆเหนียวๆ นิดนึงพ่นเสร็จ ผมตากแดดทิ้งไว้ ประมาณ ครึ่งวันครับ 
ประกอบกลับเข้าตัวรถครับ


7
กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561
ขอเชิญร่วมบริจาค วัสดุก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องสาธารณูปโภค ให้กับ
เด็กๆนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่หลุย ในโครงการ กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน

1. ประตู+หน้าต่าง 4 ชุด ชุดละ 2500 บาท (ครบจำนวนแล้ว)
  - นางสาวปิยนุช เสือจงพรู บริจาค จำนวน 1 ชุด 2500 บาท    โอนแล้ว
  - นางสาวพิมพ์พัฒน์ ไชยสุรินทร์ บริจาค จำนวน 1 ชุด 2500 บาท    โอนแล้ว
  - คุณโอBu42 + เพื่อนพี่ตาล บริจาค จำนวน 1 ชุด  2500 บาท   โอนแล้ว
  - เพื่อนพี่ตาล+ครูหมู+คุณเยาวดี พ่วงจีน บริจาค จำนวน 1 ชุด 2500 บาท  โอนแล้ว


2. ระบบไฟแสงสว่าง 4 ชุด ชุดละ 1000 บาท (ครบจำนวนแล้ว)
  - คุณอั้ม+นัท และครอบครัว ,ร้าน Hokkaido Butadon Tokachi บริจาค จำนวน 4 ชุด 4000 บาท  โอนแล้ว


3. โต๊ะนักเรียนอนุบาล  4 ตัว ตัวละ 2,700 บาท (ครบจำนวนแล้ว)
  - นางสาวอาภัสรา เมธิกุลชนันทร์ บริจาค จำนวน 1 ชุด 2700 บาท    โอนแล้ว
  - พี่เบียร์+พี่ชา บริจาค จำนวน 1 ชุด 2700 บาท      โอนแล้ว
  - คุณเอ็ม เจี๊ยบ + ต้อง + แบงค์แว่น  บริจาค จำนวน 1 ชุด 2700 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกาญมณี วรรรอดชาติ + คุณธนรัชต์-คุณวิรัลพัชร (ตั้ม-ฝน)  บริจาค จำนวน 1 ชุด 2700 บาท  โอนแล้ว 


4. เก้าอี้นักเรียนอนุบาล  24 ตัว ตัวละ 600 บาท (ครบจำนวนแล้ว)
  - พี่ปูกับพี่น้อง บริจาค จำนวน 2 ชุด 1200 บาท      โอนแล้ว
  - นางสาวสุธีมาส บัลลังก์ บริจาค จำนวน 3 ชุด 1800 บาท + บริจาคเพิ่ม 200 บาท     โอนแล้ว
  - คุณรี วังน้อย  บริจาค จำนวน 1 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเกต คุณจิว  บริจาค จำนวน 1 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณพร บัญชี + คุณพัช BU  บริจาค จำนวน 1 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณตี๋ + กิ๊กจา + พี่มล ตั้ม  บริจาค จำนวน 1 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - DJ Hardman + กิ๊ฟ เอเทรียม + ล็อก   บริจาค จำนวน 1 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณปุ๊ก+คุณต้น   บริจาค จำนวน 5 ชุด 3000 บาท      โอนแล้ว
  - น.ส.ศิริพร วงศ์อุไร  บริจาค จำนวน 4 ชุด 2500 บาท    โอนแล้ว
  - คุณปลา SISB  บริจาค จำนวน 4 ชุด 2400 บาท    โอนแล้ว
  - คุณนุช SISB  บริจาค จำนวน 2 ชุด 1200 บาท    โอนแล้ว

5. ที่นอนเด็กอนุบาล 24 ชุด ชุดละ 200 บาท  (ครบจำนวนแล้ว)
  - คุณ Ponnamet บริจาค จำนวน 5 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณปู คุณเอ้ น้องอั่งเปา บริจาค จำนวน 5 ชุด 1000 บาท      โอนแล้ว
  - คุณปาย Pun Ruangphuk บริจาค จำนวน 2 ชุด 400 บาท  โอนแล้ว
  - นายธวัชชัย เหลาประเสริฐ์ และ ภรรยา บริจาค จำนวน 5 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - แม่น้องไอด้า บริจาค จำนวน 1 ชุด 200 บาท      โอนแล้ว
  - คุณอนุวัตน์ Ben6/9 บริจาค จำนวน 6 ชุด 1200 บาท  โอนแล้ว


6. มุ้งกันยุง จำนวน 30 หลัง  ชุดละ 150 บาท (ครบจำนวนแล้ว)
  - แม่น้องป้อน บริจาค จำนวน 2 ชุด 300 บาท      โอนแล้ว
  - นางสาวจิตราภรณ์ ปุระศิริกุล บริจาค จำนวน 10 ชุด 1500 บาท+ บริจาคเพิ่ม 250 บาท    โอนแล้ว
  - คุณหญิง Ben6/9 บริจาค จำนวน 4 ชุด 600 บาท      โอนแล้ว
  - คุณตาล วิพาดา ศรีสวัสดิ์  บริจาค จำนวน 2 ชุด 300 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมนัสวัลย์ วิหคเหิร และครอบครัว  บริจาค จำนวน 2 ชุด 300 บาท  โอนแล้ว
  - คุณแบงค์ และครอบครัว  บริจาค จำนวน 10 ชุด 1500 บาท  โอนแล้ว


7. เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กพักนอน 110 ชุด ชุดละ 300 บาท รวม 110 ชุด ครบจำนวน
    (สบู่ ยาสีฟัน แปรงฟัน, ผ้าเช็ดตัว, ไม้แขวนเสื้อ, แป้ง, ผ้าอนามัย, โลชั่นกันยุง, ยาสระผม)
  - นายคมปิยะ รัตนางกูร บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท + บริจาคเพิ่ม 100 บาท  โอนแล้ว
  - ตั้ม+ฝน และครอบครัว บริจาค จำนวน 10 ชุด 3000 บาทโอนแล้ว
  - คุณสรBU22 + คุณอัจฉรีญา บุญเลิศ + คุณหนึ่งฤทัย + คุณป่าน-พี่เอิร์น + คุณแต๊ก + คุณสมบูรณ์-คุณสมัย มาตหมาย  บริจาค จำนวน 9 ชุด 2700 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสุชีรา ศรีวงศ์ บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท + บริจาคเพิ่ม 100 บาท  โอนแล้ว

  - นางณัฐรดา ขวัญทองเกรียติ์ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  โอนแล้ว
  - คุณทิพวัลย์ วิมุกตานนท์ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  โอนแล้ว
  - นางสาวอุดมลักษณ์ พรนภา บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  โอนแล้ว
  - นางกชกร คำกอง บริจาค จำนวน 10 ชุด3000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณภัสพร ดุลพินิจ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  โอนแล้ว
  - พี่เอ้ ME50 เทเวศร์ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  โอนแล้ว
  - นางสาวกัลยรักษ์ ฉัตรชัยดำรงกุล บริจาค จำนวน 3 ชุด1000 บาท  โอนแล้ว
  - ด.ช ณัฐพันธ์ อยู่ถาวรและครอบครัว + น.ส อารีย์รัตน์ หมวดผาและครอบครัว บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  โอนแล้ว
  - นางอุไร พานิชชาติ บริจาค จำนวน 5 ชุด1500 บาท  โอนแล้ว
  - นายวิโชติ คำเครือ บริจาค จำนวน 7 ชุด 2100 บาท  โอนแล้ว
  - คุณไกรสร เกตุสม Ben6/9 บริจาค จำนวน 3 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเชอรี่ Ben6/9  บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท  โอนแล้ว
  - คุณชวิน ไตรทองอยู่  บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท  โอนแล้ว
  - คุณหญิง ben6/9  บริจาค จำนวน 6 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - นาง ณัฐกนก แก้วเอี่ยม   10 ชุด 3000 บาท  โอนแล้ว
  - นาง ณัฐจิรา หลิมชัยสุวรรณ  2 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - น.ส. จิภัทรา โบสิทธิพิเชฎฐ์  3 ชุด 900 บาท  โอนแล้ว
  - น.ส. สุปรียา ตั้งธนเกียรติ และ นาย สิทธิศักดิ์ สุทธิประภา  2 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว
  - น.ส. ณัฐหทัย ตั้งธนเกียรติ และ ครอบครัว 1ชุด 300 บาท  โอนแล้ว
  - น.ส. ศศิธร หลิมชัยสุวรรณ 1 ชุด  300 บาท   โอนแล้ว
  - นาย จักรพล หลิมชัยสุวรรณ 1ชุด 300 บาท  โอนแล้ว
  - นาง ธนวรรณ สุทธิประภา 1 ชุด 300 บาท  โอนแล้ว
  - นาง เขียน แจ้งสัจจา  1ชุด 300 บาท  โอนแล้ว
  - สมฤดี ทารัฐสิน+อัครพันธ์ สังข์สุวรรณ 6ชุด​ ยอด2000​ ที่เหลือ​ ทำบุญค่ะ  โอนแล้ว
  - ธนภัทร​ บุญยธีรวัฒน์​+พัต​ราภรณ์​ พนัส​ชัย​ บริจาค2ชุด ยอด600  โอนแล้ว
  - สหวัสส์ ปิ่นมงคล บริจาค​ 4​ ชุด​ ยอด1200  โอนแล้ว
  - คุณก๊อง บริจาค​ 3 ชุด​ ยอด 900  โอนแล้วรายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
1. คุณจิรฐา อจลวงษ์  บริจาค 500 บาท
2. คุณสาวิตรี ศรีสุนทร บริจาค 500 บาท
3. คุณริญญารัตน์ กีรติโรจน์อรุณ บริจาค 500 บาท
4. คุณปริญ บ้งพิมพ์ บริจาค 1000 บาท
5. คุณสกุณา คุณาวุฒิ บริจาค 1,000 บาท
6. คุณนายตื่นบ่าย บริจาค 200 บาท
7. เพื่อนพนักงาน TSM บริจาค 2500 บาท
8. น.ส. ธานัติยา อรุโณทอง บริจาค 2000
9. ส.อ.วัชระ แพรงาม   บริจาคเงิน 500
10 ร.อ.นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์  บริจาคเงิน  1700
11.คุณดวงใจ อดุลยธรรมและครอบครัว   บริจาค1,000
12.วีณุรา ตัณฑศรีสุข บริจาค 200บาท
13. คุณพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์  บริจาค 10,000 บาท
14. คุณสุประพล จันทสร  บริจาค 350 บาท
15. คุณสุนันทา ขจรรุ่งเรือง  บริจาค  1,000 บาท
16. คุณแอน เพื่อน เบญจม ราชบุรี บริจาค 1,000
17. คุณหญิง เพื่อนเบญจม ราชบุรี บริจาค 1,000 บาท
18. คุณมัลลิกา วงศ์สมนึก บริจาค 1,000 บาท
19. คุณนลินทิพ เพื่อน เบญจม ราชบุรี  บริจาค 1000
20. นายภาคภูมิ แช่มวงษ์ บริจาค 1000
21. คุณสมร  เจนคุณาวัฒน์ บริจาค  500 บาท
22. นายคมกฤษ นิยะมะ บริจาคเงิน 738
23. ป้าติ๋ม. ฉัตรหลวง11   บริจาคเงิน 350 บาท
24. พี่หนุ่ม ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 200 บาท
25. คุณเบญจ. ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 300 บาท
25. คุณหญิง ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 200 บาท
26. คุณบี SISB    บริจาค 1000 บาท
27. นายวณิกสิทธ์ วารินทราศักดิ์ TDEM บริจาค 200 บาท
28. ครอบครัวไชยแก้วและครอบครัวจันทร์เพ็ญสว่าง บริจาค 3,000
29. นส.กุญชริกา มะโนราช บริจาคเงิน 500
30. คุณวราภรณ์ สมบูรณ์จิตร บริจาคเงิน  350
31. นางบังอร เหล่าจันทร์อ้น บริจาคเงิน  300
32. นายปาวีน  พันธ์พืช บริจาค   1000 บาท
33. นางสาวปิยวดี  โกศลานันท์ บริจาค   1000 บาท
34. นางสาวธนภัสสร์  จำนงค์เวช บริจาค   500 บาท
35. นางพนิดา  เกตุปมา บริจาค   500 บาท
36. นายพีระ  แก้วมุข บริจาค   500 บาท
37. นายนิพล  อุ่นสุทอง บริจาค   500 บาท
38. นางดวงกมล  แจ่มจันทร์ บริจาค   500 บาท
39. นางสาวปิยมาภรณ์  พลจันทึก บริจาค   500 บาท
40. นายแดง  คำสืบ บริจาค   500 บาท
41. นางประทุม  คำสืบ บริจาค   500 บาท
42. นางสาวกมลวรรณ  อาจสุรินทร์ บริจาค   500 บาท
43. นายวรพจน์  มูณีรัตน์ บริจาค   500 บาท
44. นายณรงค์  สุขเกษม บริจาค   500 บาท
45. นางสาวน้ำฝน  ชุวัสวัต บริจาค   200 บาท
46. นายไมตรี  แก้วอยู่ บริจาค   200 บาท
47. นายวิเศษ  จูฑารักษ์ บริจาค   100 บาท
48. นางสุชาดา  ไกรนุกูล บริจาค   1000 บาท
49. นางสาวจิรวรรณ  มณีรัตน์ บริจาค   200 บาท
50. นายวิทยา  พัฒนศิริ บริจาค   100 บาท
51. นายสมบูรณ์  ลมูลภักตร์ บริจาค   1600 บาท
52. คุณวิจิตร ตั้งประภาพร บริจาค   2000 บาท
53. นายจักรกฤษณ์ มั่นพรรษา(เอฟ) บริจาค 500 บาท
54. นายวุฒิพงศ์ นาไรรัมย์ บริจาค 500 บาท
55. น.ส.ณัฐวดี วัฒนะสุวรรณกร  บริจาค 4000 บาท
56. มิน+บี บริจาค 2000 บาท
57. ภูชิชย์ พลโยธา บริจาค 200 บาท
58. คุณปิยะ กมลธรรม และ คุณจารุวรรณ ทองดี บริจาค 5000 บาท
59. ภัทรพร แซ่อึ้ง บริจาค 2000 บาท
ุ60. ชิดพงศ์ พลอยสุภา และครอบครัว บริจาค 1,000 บาท
61. นางสาว สุภาพร ภัยนิราศ 1,000 บาท
62. นางสาวชุรีพร สีสนิท =1,000 บาท
63. นายบัณดิษฐ์ คล้ายบุญมี =1,000 บาท
64. นายทศพร พรล้ำฟ้า  =3,000 บาท
65. นายณัฐธีร์ เลิศวิจิตร์กุล =500 บาท
66. นายภาคภูมิ อิ่มไพบูลย์ =1000 บาท
67. นางสาวพรรณรัตน์ เติมมี =1000 บาท

**หมายเหตุ ผู้บริจาค จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (โปรดแจ้งความประสงค์)


ร่วมบริจาคได้ที่
- Facebook : https://www.facebook.com/kanlakang
- Line : @khd5373e

Update 31/10/2561 เวลา 11.30
----------------------หลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยว และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท ในถิ่นธุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น

และในเดือน ธันวาคม 2561 นี้ ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดทำ โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย บ้านแม่หลุย  ต.แม่สวด อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านต่างๆ รวมทั้งอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้พิจารณาสนับสนุนเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของเด็กๆ


วัตถุประสงค์
-   เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร
-   เพื่อให้สมาชิกได้มีการพักผ่อน ท่องเที่ยว พร้อมกับการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน


ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ

-วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดทำโครงการ
- โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เป้าหมายของโครงการ
1.   สนับสนุนเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
2.   บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ

งบประมาณที่ตั้งใว้
   -  อาคารเรียนอนุบาล        100,000   บาท
   -  อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น    50,000   บาท
   -  ชุดอุปกรณ์การศึกษา    20,000   บาท
   -  เลี้ยงอาหารกลางวัน      5,000   บาท
                   รวมทั้งหมด   175,000   บาท   8
สรุปผล กาลครั้งหนึ่งทำดี หลงฮักเมืองน่าน

จากที่พวกเรา ชาวกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดกิจกรรม กาลครั้งหนึ่งทำดี หลงฮักเมืองน่าน
โรงเรียนบ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560

ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดี ปีที่ 3 ของพวกเรา ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 50 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าการเดินทางไม่ยากลำบากมากนัก ระยะทางประมาณ 800 Km เราใช้เวลาเดินทางกัน 12 ชม. ก็ถึง โรงเรียนบ้านกอกจูน  อ.ปัว จ.น่าน

ในครั้งนี้ พวกเราได้ส่งมอบ เงินและสิ่งของ ให้กับ โรงเรียนบ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน

ดังนี้
- เงินสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุด  100,000 บาท
- ชั้นวางหนังสือ  25,400 บาท
- ชุดพละ  10,000 บาท
- รองเท้าพละ  10,000 บาท
- เสื้อกันหนาว  10,000 บาท
  รวม  155,400 บาท

          ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน  ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่มีความคิดมีจิตใจที่อยากจะให้  อยากเห็นผู้รับมีร้อยยิ้มและมีความสุข "เราเชื่อว่าการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราพอมี มันจะเติมเต็มความสุขให้กับ  เขาและเรา "

รายนามผู้บริจาค
http://www.kanlakang.com/index.php/topic,387.0.html

9
กาลครั้งหนึ่งทำดี หลงฮักเมืองน่าน
โรงเรียนบ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560
ขอเชิญร่วมบริจาค ชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์ห้องสมุด ชุดกีฬา รองเท้าพละ เสื้อกันหนาวให้กับ
เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกจูน ในโครงการ กาลครั้งหนึ่งทำดี หลงฮักเมืองน่าน


1. ชั้นวางหนังสือ 1 ด้าน จำนวน 6 ชุด ชุดละ 2100 บาท  (ครบจำนวน)

  - คุณมิน+คุณบี 1 ชุด 2100 บาท โอนแล้ว
  - คุณอมรทิพย์  5 ชุด = 10,500 บาท โอนแล้ว

2. ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3200 บาท  (ครบจำนวน)

  - คุณกบ+คุณเมย์ 1 ชุด 3200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมลทิพย์,คุณพิศตะวัน 3 ชุด = 9,600 บาท โอนแล้ว

3. ชุดพละ จำนวน 50 ชุด ชุดละ 200 บาท (ครบจำนวน)
  - คุณต้น+คุณปุ๊ก 3 ชุด 600 บาท โอนแล้ว
  - พี่วุธ และกลุ่มเพื่อน KOMATSU 13 ชุด 2600 บาท โอนแล้ว
  - ฝนและเพื่อน ชุดพละ 10 ชุด =2,000 บาท  โอนแล้ว
  - เพื่อนพี่เกรียง 1 ชุด  200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสุพรรษา สุติญญามณี และเพื่อนๆ 23 ชุด 4600 บาท  โอนแล้ว

4. รองเท้าพละ จำนวน 50 คู่ ชุดละ 200 บาท (ครบจำนวน)
  - คุณต้น+คุณปุ๊ก 2 คู่   400 บาท โอนแล้ว
  - พี่วุธ และกลุ่มเพื่อน KOMATSU  19 คู่ 3800 บาท โอนแล้ว
  - คุณเกรียง 1 คู่  โอนแล้ว
  - เพื่อนๆฝน รองเท้า 10 คู่ = 2,000 โอนแล้ว
  - เพื่อนพี่เกรียง 11 คู่  2200 บาท โอนแล้ว
  - คุณ Pichai Posuk  5 คู่  1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณสุพรรษา สุติญญามณี และเพื่อนๆ 2 คู่ 400 บาท  โอนแล้ว

5. เสื้อกันหนาว จำนวน 50 ชุด ชุดละ 200 บาท (ครบจำนวน)
  - คุณปาย 5 ชุด โอนแล้ว
  - คุณรักเกียรติ+คุณรัศมี 5 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเกรียง 1 ชุด   โอนแล้ว
  - น้าหมู เจ๊กี๋  5 ชุด  1000 บาท  โอนแล้ว
  - เพื่อนพี่เกรียง 11 ชุด  2200 บาท โอนแล้ว
  - คุณสุพรรษา สุติญญามณี และเพื่อนๆ 7  ชุด 1400 บาท โอนแล้ว
  - ฝน - ตั้ม 6 ชุด 1200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณอู๊ด  1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณหม่อม 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณต้อม 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกุ๊กไก่  1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณฉัตรชัย จันทร์สุขจำเริญ ( แบงค์ ) 6 ชุด 1200 บาท  โอนแล้ว

สมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุดเพิ่มเติม

  - คุณเชิดพงศ์  สิงห์สา (อั้ม) และครอบครัว 3500 บาท โอนแล้ว
  - คุณจิตพัฒน์  ต้นโสภา  (ต้น)  สมทบทุนสร้างห้องสมุด 2,000 บาท  โอนแล้ว
  - กลุ่มเพื่อนพี่เกรียง สมทบทุนสร้างห้องสมุด 600 บาท โอนแล้ว
  - คุณ อภิศักดิ์ ทิพนัด ผจก.โคมัตสุ อุบลราชธานี  สมทบทุนสร้างห้องสมุด 1,000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณศุภชัย (ต้อม )ผักไห่  สมทบทุนสร้างห้องสมุด 1,000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณปู+คุณเอ้  รองเท้าพละ 7คู่ = 1,400 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเบียร์+คุณชา สมทบทุนสร้างห้องสมุด  2,000 บาท  โอนแล้ว
  - ร้าน Hokkaido Butadon Tokachi  สมทบทุนสร้างห้องสมุด 1,000 บาท โอนแล้ว
  - คุณเอกลักษณ์ เทพรักษา สมทบทุนสร้างห้องสมุด 1,000 บาท โอนแล้ว
  - คุณทัศนวรรน แก้วใส สมทบทุนสร้างห้องสมุด 3,500บาท  โอนแล้ว
  - คุณสุนทร ผิวจันทร์ เสื้อกันหนาว 5ชุด  1,000บาท  โอนแล้ว
  - คุณมยุรีย์ วัฒนะสุวรรณกรและครอบครัว  สมทบทุนสร้างห้องสมุด 3,000บาท  โอนแล้ว
  - นายกิตติพงษ์ หงษ์ทอง (ก๊อง๗ สนับสนุนเงิน 999 บาท โอนแล้ว
  - เก็บออม สนับสนุนเงิน 1000 บาท โอนแล้ว


Update
29 พ.ย.2560

บริจาคได้ที่
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB)
ชื่อบัญชี : ปริญญาศักดิ์ แสงเนียม (Parinyasak S.)
เลขที่ : 1062422189

โอนแล้วสามารถแจ้งการโอนได้ที่  (กรุณาโอนตัวเลขให้มี จุดทศนิยม เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น (200.25, 500.50)
สำหรับ ท่านที่สนใจสั่งซื้อผ่านช่องทาง Line Official
สั่งซื้อผ่าน Line @khd5373e  หรือ Facebook Inbox

_______________

หลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท
ในถิ่นทุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ขาด ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร
-เพื่อให้สมาชิกได้มีการพักผ่อน ท่องเที่ยว พร้อมกับการบริจาคให้กับชุมชนที่เราไปถึง ร่วมกัน

ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ

-วันที่  2-4 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดทำโครงการ
- โรงเรียนบ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน

เป้าหมายของโครงการ
-สมทบทุนสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท
-มอบอุปกรณ์ห้องสมุด
-มอบอุปกรณ์การศึกษา หนังสือ ยารักษาโรค และสิ่งของอื่นๆการจัดหาทุน
ทั้งนี้ทางกลุ่ม ยังทำเสื้อจำหน่ย เพื่อนำมาสมทบทุนในกิจกรรมนี้ 
โดยจัทำเสื้อยืดคอกลมสีดำ สกรีนด้านหน้าสีเหลืองขาว ตามแบบ

หาสนใจสามารถติดต่อกับเพื่อนสมาชิกของกลุ่มใด้เลย หรือสั่งซื้อผ่านทางกระทู้นี้

ราคาจำหน่าย 
ไซต์​ XS, S, M, L, XL ตัวละ 150บาท
ไซต์  XXL, 3XL, ตัวละ 200 บาท


สำหรับ ท่านที่สนใจสั่งซื้อผ่านช่องทาง Line Official
สั่งซื้อผ่าน Line @khd5373e

Profile : line://ti/p/@khd5373e
โรงเรียนบ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน

http://www.kanlakang.com/index.php/topic,388.0.html

10
รีวิวล้อ TE37X ET-20 ออฟลึกๆREF : https://www.rayswheels.co.jp/products/wheel.php?lang=en&wheel=TE37X-PRO

TE37X by Volk Racing คงเป็นล้ออีกหนึ่งลาย ที่ถูกใจหลายๆท่าน วันนี้จะมีรีวิว ล้อTE37X สเปคหายาก -20 ให้ชมกันครับ
ล้อ TE37X นั้นมีหลายสเปค ทั้ง 5 รู และ 6 รู ซึ่งล้อแท้ Japan นั้นหายากมาก ซึ่งผมเองก็อยากได้ล้อแท้ มาสวมใส่เหมือนกัน


แต่ว่า ล้อ TE37X ที่มีขายส่วนใหญ่ในไทยนั้น จะเป็นล้อ Made in Taiwan ไม่ก็ Made in Thailand 
พอดีได้มีโอกาศได้ ล้อ TE37X สเปค 16x8.0  ET-20 ออฟลึกๆแบบนี้ค่อนข้างหายาก ในไทยส่วนใหญ่ จะเป็นสเปค  16x8.0  ET+0

มาชมล้อกันครับ

ล้อเดิมเป็นล้อสีน้ำตาลใหม้ ตามสไตล์ Volk Racing แต่ผมชอบล้อดำ เลยเอาไปทำสี

สเปคล้อ 
ขนาด  : 16x8.0
รูน๊อต : 6 รู
Offset : ET-20

ชุดนี้รัดด้วยยาง BF ALL 265/75/1611
กาลครั้งหนึ่ง ออฟโรด / Battle of the Winches
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2016, 07:56:29 PM »
ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนคันเยอะ..
เลยเอาบทความนี้มาฝาก "Battle of the Winches"
Note : บทความจากนิตยสาร ประเทศออสเตเรีย

12
กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ อมก๋อย เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องครัว  ชุดกีฬา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน


ทางกลุ่มจะจัดซื้ออุปกรณ์ ต่างๆดังนี้

1. ชุดหม้อ+กระบวย จำนวน 3 ชุด ชุดละ 900 บาท (ครบจำนวน)
  - คุณกุ้ง Pssr BKS 1 ชุด  900 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณพันธ์ศักดิ์ Pssr สระบุรี BKS 1 ชุด 900 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณฝน 1 ชุด 900 บาท  โอนแล้ว

2. ชุดกระทะ+ตะหลิว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 500 บาท  (ครบจำนวน)
  - คุณเกรียง 1 ชุด 500 บาท  โอนแล้ว
  - คุณโจ้ เก็บออม 2 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว

3. ชุดมีดสแตนเลส จำนวน 3 ชุด ชุดละ 350 บาท (ครบจำนวน)
  - คุณกบ เมย์ 3 ชุด 1050 บาท    โอนแล้ว

4. ชุด จาน,ชาม,ช้อนสั้น,แก้วน้ำ จำนวน 50 ชุด ชุดละ 100 บาท  (ครบจำนวน)
  - คุณเบียร์ นภาพร 20 ชุด รวม 2000 บาท โอนแล้ว
  - คุณสุวรา เปินสมุทร 10 ชุด 1000 บาท    โอนแล้ว
  - คุณธัญธร  อัมระนันท์ FVC  (เพื่อนพี่ปาย) 4 ชุด 400 บาท โอนแล้ว
  - คุณปาย 5 ชุด 500 บาท โอนแล้ว
  - คุณกิ๊ก วราภรณ์ ปลัดศรี 10 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณเก้ วิศวกร BKS 1 ชุด 100 บาท (โจ้)  โอนแล้ว

5. ชุดเตาแกส ถังแกส และ ขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4000 บาท   (ครบจำนวน)
  - ครอบครัว จิรวณิชเจริญ(พี่เอ็ดดี้ BKS.) 1 ชุด 4000 บาท  (โจ้) โอนแล้ว
  - กลุ่มเฮฮาปาจิงโก๊ะ(BKS.) 1 ชุด 4000 บาท (โจ้)  โอนแล้ว

6. ชุดพละ จำนวน 100 ชุด ชุดละ 200 บาท (ครบจำนวน)
(บ้านยองแหละ 88 ชุด)
(บ้านห้วยจิโจ 12 ชุด)
  - คุณแบงค์ รัฐวิชญ์ 3 ชุด 600 บาท   โอนแล้ว
  - คุณเลก 1 ชุด 200 บาท   โอนแล้ว
  - คุณวุฒิ BKS 5 ชุด 1000 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณเบีย คุณน้อย 10 ชุด 2000 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณเพลินศรี แซ่เฮง 10 ชุด 2000 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณตูมตาม สุราษ 2 ชุด 400 บาท  (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณชัช ศูนย์ภูเก็ต BKS 3 ชุด 600 บาท  (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณเต้ย 3 ชุด 600 บาท
  - คุณเต้ Rmutt 1 ชุด 200 บาท  (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณดรุณี 2 ชุด 400 บาท (โจ้)   โอนแล้ว
  - อรวีณา ขวัญทอง 1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณแบงค์ 1 ชุด 200 บาท  (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณจงกล 1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณธีรพัฒน์ QC TMT Gatewa 2 ชุด 400 บาท (ตั้ม)  โอนแล้ว
  - อ.สุรพงษ์ชัย(บ.เรียวบิ ได คาสติ้ง) 1 ชุด 200 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณวิริยะ น้อยทุ่มอุ่น 2 ชุด 400 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - ครอบครัวกมลรุ่งเรือง 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - รุจิเรศ ใฝ่บุญ 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณวันดี ฤทธิรุตม์ และครอบครัว 1 ชุด 200 บาท (ต้น)  โอนแล้ว
  - คุณสาวิตรี ศรีสุนทร 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - พี่หญิง+พี่เบริด+น้องนนท์ 1 ชุด 200 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - ป๋าพฤกษ์ ปู่แรด  5 ชุด 1000 บาท โอนแล้ว
  - คุณรัตนาภรณ์ 2 ชุด 400 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณสรณ์ 1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณภาวินี สุขสมพร 2 ชุด 400 บาท (ฝน2) โอนแล้ว
  - คุณสุวพิชญ์ ชุติภาดา  2 ชุด 400 บาท (ฝน2) โอนแล้ว
  - คุณซี (การเงิน BKS.) 1 ชุด 200 บาท (โจ้2) โอนแล้ว
  - เจ๊สุ 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกิตติพงษ์ หงษ์ทอ 3 ชุด 600 บาท (ก๋อง2)  โอนแล้ว
  - ทันตแพทย์หญิงศิรินทรา บุญคำภา 3 ชุด  600 บาท  (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณนิลเนตร แสงทองย้อย  1 ชุด 200 บาท  (เจ๊สุ) โอนแล้ว
  - คุณ For-u Soda 2 ชุด 400 บาท (ก๋อง2) โอนแล้ว
  - กลุ่มผักไห่ลั้ลลา 5 ชุด 1000 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - จักรกฤษณ์ มั่นพรรษา  เอฟ  2 ชุด 400 บาท โอนแล้ว
  - คุณภาณุพงศ์ คุณวิภาพรรณ ด.ช.กวิน กิมง่วนสง 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง3) โอนแล้ว
  - คุณปรัชญา คุณวรรณวิมล ด.ญ.ณัฏฐกมล  บริบูรณ์พานิช  1 ชุด 200 บาท (ก๋อง3) โอนแล้ว
  - คุณอัญชลี เจริญลิ้มประเสริฐ 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง3) โอนแล้ว
  - คุณปิยวรรณ กิตยารักษ์  1 ชุด 200 บาท (ก๋อง4) โอนแล้ว
  - คุณธนรัชต์ วิหคเหิร  5 ชุด 1000 บาท (ตั้ม2) โอนแล้ว
  - จิมมี + หมี  5 ชุด 1000 บาท โอนแล้ว
  - คุณน้ำหวาน sale BKS  3 ชุด 600 บาท (โจ้2) โอนแล้ว

ยอดบริจาคชุดพละเพิ่มเติม
  - คุณนงเยา ช่วยเต้า  1 ชุด  200 โอนแล้ว
  - ไม่ประสงค์ออกนาม 2 ชุด  400 โอนแล้ว
 
7. รองเท้าพละ  จำนวน 100 ชุด ชุดละ 200 บาท (ครบจำนวน)
(บ้านยองแหละ 88 ชุด)
(บ้านห้วยจิโจ 12 ชุด)
  - คุณนิว แผนกNew Project Maru W TMT G/W 5 ชุด  1000 บาท (ตั้ม) โอนแล้ว
  - เพื่อนพี่เกรียง 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณมิว Pssr BKS 5 ชุด 1000 บาท (โจ้) โอนแล้ว
  - คุณแน็ต HR BKS. 2 ชุด 400 บาท (โจ้) โอนแล้ว
  - คุณเมย์ ธนิดา 1 ชุด 200 บาท (โจ้) โอนแล้ว
  - คุณเก็ต สำนักงานจังหวัดปทุม  1 ชุด 200 บาท (โจ้) โอนแล้ว
  - คุณวรัญชยา 1 ชุด 200 บาท (โจ้) โอนแล้ว
  - อรวีณา ขวัญทอง 1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณการะเกด ร้อยอำแพง 2 ชุด 400 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - ว่าที่ร.อ. นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์ 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณวีรชาติ มีเวชสม 2 ชุด 400 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณรัฐนนท์ ไม้งาม 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - ครอบครัวกมลรุ่งเรือง 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - รุจิเรศ ใฝ่บุญ 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณศรีสุดา ศรีภักดี 5 ชุด 1000 บาท (ต้น)  โอนแล้ว
  - คุณญาณ์ศิกาญจน์-ธีรวัฒน์ รุ่งรัตนพงษ์พร 2 ชุด 400 บาท (ต้น) โอนแล้ว
  - คุณวันดี ฤทธิรุตม์ และครอบครัว 1ชุด 200 บาท (ต้น)  โอนแล้ว
  - คุณสาวิตรี ศรีสุนทร 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - พี่ปู-พี่น้อง 5 ชุด 1000  บาท (โจ้) โอนแล้ว
  - คุณดลธรรม รักษาศรีและครอบครัว 2 ชุด 400 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณกนกลดา   ลิมปิพัฒน์  1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณรัตนาภรณ์ 2 ชุด 400 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณอัง 1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณสรณ์ 1 ชุด 200 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณสุวพิชญ์ ชุติภาดา  2 ชุด 400 บาท (ฝน2) โอนแล้ว
  - คุณสมพร ศรีจันจรา 5 ชุด 1000 บาท (โจ้ 2) โอนแล้ว
  - คุณสมชาย (ฝ่ายขายภาคใต้ BKS.) 2 ชุด 400 บาท (โจ้ 2) โอนแล้ว
  - คุณนาวี ศรีสุนทร 10 ชุด 2000 บาท (ฝน3)  โอนแล้ว
  - เจ๊สุ 1 ชุด 200 บาท  โอนแล้ว
  - คุณกิตติพงษ์ หงษ์ทอ 2 ชุด 400 บาท (ก๋อง2) โอนแล้ว
  - คุณนิลเนตร แสงทองย้อย  2 ชุด 400 บาท (เจ๊สุ) โอนแล้ว
  - คุณ For-u Soda 2 ชุด 400 บาท (ก๋อง2) โอนแล้ว
  - คุณภาณุพงศ์ คุณวิภาพรรณ ด.ช.กวิน กิมง่วนสง 1 ชุด 200 บาท (ก๋อง3) โอนแล้ว
  - คุณปรัชญา คุณวรรณวิมล ด.ญ.ณัฏฐกมล  บริบูรณ์พานิช  1 ชุด 200 บาท (ก๋อง3) โอนแล้ว
  - คุณอัญชลี เจริญลิ้มประเสริฐ  1 ชุด 200 บาท  (ก๋อง3)  โอนแล้ว
  - คุณปิยวรรณ กิตยารักษ์  1 ชุด 200 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณธนรัชต์ วิหคเหิร  5 ชุด 1000 บาท (ตั้ม2) โอนแล้ว
  - สมบูรณ์-สมัย มาตหมาย 5 ชุด 1000 บาท (ฝน) โอนแล้ว
  - คุณด๊วด กบ ฝน เมย์ 5 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
  - คุณน้ำหวาน sale BKS  2 ชุด 400 บาท (โจ้2) โอนแล้ว
  - ต้อม ผักไห่ 7 ชุด 1400 บาท (ต้อม) โอนแล้ว

ยอดบริจาคเพิ่มเติม 9 ชุด 1800 บาท
  - ไม่ประสงค์ออกนาม  3 ชุด   โอนแล้ว
  - คุณกรภัค อินทรพิทักษ์  1 ชุด   โอนแล้ว
  - คุณรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ  1 ชุด   โอนแล้ว
  - คุณชัญญาณัฏฐ์  ศวีระเศรษฐ์ และครอบครัว 2 ชุด   โอนแล้ว
  - คุณปริฉัตร แท่งเงินและครอบครัว 2 ชุด   โอนแล้ว

8. ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมล์ สำหรับประชุมหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4000 บาท  (ครบจำนวน)
  - คุณมลทิพย์ เดชธณเสฏฐ์ 1 ชุด 4000 บาท (ฝน) โอนแล้ว
  - คุณพิศตะวัน เคหะโชติ 1 ชุด 4000 บาท (ฝน)  โอนแล้ว

9. ชุดเครื่องปั่นไฟ แบบน้ำมัน 1 ชุด ชุดละ 10000  (ครบจำนวน)
  - คุณอมรทิพย์ เดชธณเสฏฐ์ 1 ชุด 10000 บาท (ฝน) โอนแล้ว

10. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สปช.001(พร้อมค่าขนส่ง) จำนวน 35 ชุด ชุดละ 1000 บาท  (ครบจำนวน)
  - อนัษฐพงษ์ วิหคเหิรและครอบครัว  5 ชุด 5000 บาท (ตั้ม) โอนแล้ว
  - อัจฉรา  เข็มเจริญและครอบครัว 1 ชุด 1000 บาท  (ตั้ม) โอนแล้ว
  - คุณมุก บ.ไทยน้ำทิพย์ 2 ชุด 2000 บาท  (โจ้) โอนแล้ว
  - สุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ และครอบครัว 10 ชุด 10000 บาท (กบ) โอนแล้ว
  - วสันต์ พิริยะประทานคุณ 2 ชุด 2000บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณวิรุณรัตน์-ทศพร 3 ชุด 3000 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - แม่ตุ่ม(ครอบครัวมั่งทรัพย์  1 ชุด 1000 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - วิทยา  วงษ์เรือง และภรรยา  1 ชุด 1000 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - พระมงคลวุฒาจารย์. เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน 3 ชุด 3000 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - ครอบครัวกมลรุ่งเรือง 1 ชุด 1000 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - ศรีสุดา ศรีภักดี + วิณภา จันสุด + ด.ญ.วรัทยา หงส์ทอง 1 ชุด 1000 บาท (ต้น)  โอนแล้ว
  - คุณสลิลทิพย์ แซ่โง้ว  1 ชุด 1000 บาท (นัท)  โอนแล้ว
  - คุณณัฐพล วันพุฒ   1 ชุด 1000 บาท (นัท)  โอนแล้ว
  - คุณชาคริต ดิษฐทองคำ   1 ชุด 1000 บาท (นัท)  โอนแล้ว
  - คุณรุ่งระวี  1 ชุด 1000 บาท (นัท)  โอนแล้ว
  - คุณกิตติพงษ์ หงษ์ทอง  1 ชุด 1000 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว

11. ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 100 ชุด  ชุดละ 250 บาท (ครบจำนวน)
  - คุณพรพรรณ BKS. 1 ชุด 250 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณอรวิภา เจียมพิริยะกุล PJ/TMAP-EM 2 ชุด 500 บาท (ตั้ม)   โอนแล้ว
  - ทันตแพทย์หญิงกุลรดา เปรมสุนทร 4 ชุด 1000 บาท   (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณสุภาภรณ์ ชนะโชติ 2 ชุด 500 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณพรพิทักษ์ (BKS.) 2 ชุด 500 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณพิทูร นุ่มบุญนำ 2 ชุด 500 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณพจนารถ สุขสมทิพย์ 2 ชุด 500 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณวีรนุช ธรรมส่องหล้า 1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณออม  1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณจงกล 1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณวิรุณรัตน์ - ทศพร 14 ชุด 3500 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณมนทิวา  หลินทอง  2 ชุด 500 บาท  (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณพนิดา  มีแสงเพชร 2 ชุด 500 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณหนึ่งฤทัย  สุนทราทิพ 1 ชุด 250 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณนันทวัน แก่นสา 1 ชุด 250 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - นพดล พูลศิริ 1 ชุด 250 บาท   (ต้อม) โอนแล้ว
  - กาญจนา อังคุณดี  5 ชุด 1250 บาท   (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณอ๊อด เฉลิมพล (บ.เรียวบิ ได คาสติ้ง) 2 ชุด  500 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณคมสันต์ มุนมินทร์ 4 ชุด 1000 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - ว่าที่ร.อ. นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์  1 ชุด 250 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณธราวัฒน์ ทิมสุธีพันธ์  1 ชุด 250 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - ครอบครัวกมลรุ่งเรือง 2 ชุด 500 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - อัญชิสา  ปัทมาลัย  1 ชุด 250 บาท (ต้น)  โอนแล้ว
  - ว่าที่ร.อ. นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์ -คุณวีรชาติ มีเวชสม -ครอบครัวกมลรุ่งเรือง 1 ชุด 250 บาท (ก๋อง) โอนแล้ว
  - คุณงามจิตร สุวรรณวนิช 2 ชุด  500  บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - พี่ปู-พี่น้อง  4 ชุด 1000  บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - พี่หญิง+พี่เบริด+น้องนนท์  1 ชุด 250 บาท (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณนพรุจ  1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณกนกลดา   ลิมปิพัฒน์  1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณดวงเดือน โตพันธานนท์  2 ชุด 500 บาท (ต้อม) โอนแล้ว
  - คุณพรพิมล 2 ชุด 500 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณสรณ์ 1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณน้อย 1 ชุด 250 บาท (ฝน)  โอนแล้ว
  - คุณภาวินี สุขสมพร 1 ชุด 250 บาท (ฝน2)โอนแล้ว
  - ศิราเมษฐ์ เกรียงไกรพัฒนา 4 ชุด 1000 บาท (ฝน2)โอนแล้ว
  - คุณภควรรษ ทวีเดช  สถิติปทุม 2 ชุด 500 (โจ้)  โอนแล้ว
  - คุณสุวพิชญ์ ชุติภาดา  1 ชุด 250 บาท (ฝน2)โอนแล้ว
  - คุณตั้ม 4 ชุด 1000 บาท   โอนแล้ว
  - คุณทัศไนย เหมือนเสน 4 ชุด 1000  บาท (โจ้ 2) โอนแล้ว
  - คุณธนัชพันธ์ โชติพงษ์ชนะ (BKS) 2 ชุด 500 บาท (โจ้ 2) โอนแล้ว
  - เจ๊สุ 1 ชุด 250 บาท  โอนแล้ว
  - พี่ปุ๊ก พี่ต้น  10 ชุด 2500 บาท โอนแล้ว


บริจาคเพิ่มเติม

  - คุณปิยะ กมลธรรม และคุณจารุวรรณ ทองดี มอบมุ้ง 30 หลัง
  - คุณวิษณุ อินบุญเชิด  บริจาค จาน 250 ใบ  ชาม 250 ใบ
  - น้าชัย VR + พี่แบ๋ม  ร่วมบริจาค 500  บาท
  - น้าโชค และเพื่อน บริษัท ไซโก้ พีซีซั่น นวนคร 
บริจาคนาฬิกาแขวน 1 เรือน พร้อมเงินบริจาคอีกจำนวนหนึง  (ยังไม่ได้นับ เดี๋ยวมาแจ้งอีกทีครับ)
  - น้าตู่ บีที ทรัพย์ไพศาล  ช่วยสมทบทุน บริจาคเงินจำนวน 500 บาทกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ อมก๋อย
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านยองแหละ
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2559


ภาพสำรวจพื้นที่ : http://www.kanlakang.com/index.php/topic,355.0.html


หลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท ในถิ่นธุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร
-เพื่อให้สมาชิกได้มีการพักผ่อน ท่องเที่ยว พร้อมกับการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ
-วันที่ 3-5 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดทำโครงการ
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านยองแหละ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เป้าหมายของโครงการ
-มอบอุปกรณ์เครื่องครัว
-มอบอุปกรณ์การศึกษา หนังสือ เครื่องยังชีพรวมถึงยา รักษาโรค และสิ่งของอื่นๆ


สนใจร่วมสมทบทุน สั่งเสื้อได้ที่
Fafebook : http://facebook.com/kanlakang

13
กาลครั้งหนึ่ง ออฟโรด / รวมแผนที่เส้นทางออฟโรด
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2016, 09:49:48 AM »
กระทู้นี้เป็นกระทู้ รวบรวมเส้นทางแนว Offroad เพื่อเแบ่งปัน และ แนะนำเส้นทางท่องเทียว แนวออฟโรด และ แค้มปิ้งครับ

ใครมีเส้นทางที่น่าสนใจ หรือ สถานที่ ที่คิดว่าต้องไปลุยให้ได้เอามาแชร์กันเลยครับ

ชื่อสถานที่ :
จังหวัด :
การเดินทาง :
แผนที่ :

14
สรุปผล กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ ทีลอซู


จากที่พวกเรา ชาวกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดกิจกรรม  กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ ทีลอซู
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโข๊ะทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 มาแล้วนั้น

ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมทำดี กิจกรรมแรกของ พวกเรา ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 44 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าการเดินทางลำบากมาก ระยะทางประมาณ 700 Km เราใช้เวลาเดินทางกัน 16 ชม. ก็ถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และ เช้าวันรุ่งขึ้นถึงจะเดินทางต่อไปยัง    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโข๊ะทะ ระยะทาง อีก 7  Km

ในครั้งนี้ พวกเราชาวกาลครั้งหนึ่ง   ได้ส่งมอบ สนามเด็กเล่นที่ทำจากยางรถยนต์เก่า ชุดยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์การเรียน เครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ทีตัดผม ใหกับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโข๊ะทะ

โครงการนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ ถ้าขาดความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญ และการช่วยเหลือของสมาชิกทุกท่าน
ทางกลุ่ม กาลครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูง

15
เพลง : พลังใจ

ศิลปิน : พงษ์เทพ

เนื้อเพลง :

ดังสายลมที่พัดผ่านลานป่า พาใบไม้พลัดถิ่น

ดังสายน้ำที่ไหลรินพัดพา นำดวงใจฉันมาใกล้เธอ

ความหวังดีที่เธอให้สังคม ฉันชื่นชมเธอเสมอ

เพื่อพี่น้องผู้ที่ยากไร้ รวมดวงใจของเราฟันฝ่า

ฟังเพลง :

หน้า: [1] 2 3