กาลครั้งหนึ่ง

Kanlakang Webboard => กาลครั้งหนึ่ง ทำดี => กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน => ข้อความที่เริ่มโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 04, 2018, 06:00:57 PM

หัวข้อ: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 04, 2018, 06:00:57 PM
กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8281;image)


หลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยว และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท ในถิ่นธุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น

และในเดือน ธันวาคม 2561 นี้ ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดทำ โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย บ้านแม่หลุย  ต.แม่สวด อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านต่างๆ รวมทั้งอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้พิจารณาสนับสนุนเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของเด็กๆ


วัตถุประสงค์
-   เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร
-   เพื่อให้สมาชิกได้มีการพักผ่อน ท่องเที่ยว พร้อมกับการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน


ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ

-วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดทำโครงการ
- โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เป้าหมายของโครงการ
1.   สนับสนุนเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
2.   บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ

งบประมาณที่ตั้งใว้
   -  อาคารเรียนอนุบาล        100,000   บาท
   -  อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น    50,000   บาท
   -  ชุดอุปกรณ์การศึกษา    20,000   บาท
   -  เลี้ยงอาหารกลางวัน      5,000   บาท
                   รวมทั้งหมด   175,000   บาท   รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
1. คุณจิรฐา อจลวงษ์  บริจาค 500 บาท
2. คุณสาวิตรี ศรีสุนทร บริจาค 500 บาท
3. คุณริญญารัตน์ กีรติโรจน์อรุณ บริจาค 500 บาท
4. คุณปริญ บ้งพิมพ์ บริจาค 1000 บาท
5. คุณสกุณา คุณาวุฒิ บริจาค 1,000 บาท
6. คุณนายตื่นบ่าย บริจาค 200 บาท
7. เพื่อนพนักงาน TSM บริจาค 2500 บาท
8. น.ส. ธานัติยา อรุโณทอง บริจาค 2000
9. ส.อ.วัชระ แพรงาม   บริจาคเงิน 500
10 ร.อ.นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์  บริจาคเงิน  1700
11.คุณดวงใจ อดุลยธรรมและครอบครัว   บริจาค1,000
12.วีณุรา ตัณฑศรีสุข บริจาค 200บาท
13. คุณพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์  บริจาค 10,000 บาท
14. คุณสุประพล จันทสร  บริจาค 350 บาท
15. คุณสุนันทา ขจรรุ่งเรือง  บริจาค  1,000 บาท
16. คุณแอน เพื่อน เบญจม ราชบุรี บริจาค 1,000
17. คุณหญิง เพื่อนเบญจม ราชบุรี บริจาค 1,000 บาท
18. คุณมัลลิกา วงศ์สมนึก บริจาค 1,000 บาท
19. คุณนลินทิพ เพื่อน เบญจม ราชบุรี  บริจาค 1000
20. นายภาคภูมิ แช่มวงษ์ บริจาค 1000
21. คุณสมร  เจนคุณาวัฒน์ บริจาค  500 บาท
22. นายคมกฤษ นิยะมะ บริจาคเงิน 738
23. ป้าติ๋ม. ฉัตรหลวง11   บริจาคเงิน 350 บาท
24. พี่หนุ่ม ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 200 บาท
25. คุณเบญจ. ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 300 บาท
25. คุณหญิง ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 200 บาท
26. คุณบี SISB    บริจาค 1000 บาท
27. นายวณิกสิทธ์ วารินทราศักดิ์ TDEM บริจาค 200 บาท
28. ครอบครัวไชยแก้วและครอบครัวจันทร์เพ็ญสว่าง บริจาค 3,000
29. นส.กุญชริกา มะโนราช บริจาคเงิน 500
30. คุณวราภรณ์ สมบูรณ์จิตร บริจาคเงิน  350

Update 27/07/2561 เวลา 9.00
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 04, 2018, 06:01:15 PM

การจัดหาทุน

ทั้งนี้ทางกลุ่ม ยังทำเสื้อจำหน่ย เพื่อนำมาสมทบทุนในกิจกรรมนี้ 
โดยจัทำเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า
สกรีนด้านหน้าสีขาว-ส้ม ตามแบบ


(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8283;image)

หาสนใจสามารถติดต่อกับ เพื่อนสมาชิกของกลุ่มใด้เลย หรือสั่งซื้อผ่านทางกระทู้นี้

ราคาจำหน่าย 


Size :  S, M, L, XL ตัวละ 150บาท
Size :  XXL ตัวละ 200 บาท

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8284;image)
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 04, 2018, 06:01:36 PM
บริจาค
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 16, 2018, 01:55:03 PM
 คุณจิรฐา อจลวงษ์  บริจาคเงิน 500 บาท

คุณก๊อง ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 16, 2018, 01:55:25 PM
คุณสาวิตรี ศรีสุนทร บริจาค 500 บาท

คุณก๊อง ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 16, 2018, 01:55:50 PM
คุณ ริญญารัตน์ กีรติโรจน์อรุณ บริจาค 500 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 16, 2018, 02:01:51 PM
คุณปริญ บ้งพิมพ์ บริจาคเงิน1000 บาท

คุณโจ้ ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 24, 2018, 10:03:44 PM
คุณสกุณา คุณาวุฒิ
บริจาค 1,000 บาท

คุณก๊อง ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 24, 2018, 10:04:14 PM
คุณนายตื่นบ่าย บริจาค 200 บาท

คุณก๊อง ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 24, 2018, 10:05:12 PM
เพื่อนพนักงาน TSM บริจาค 2500 บาท


คุณก๊อง ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 24, 2018, 10:09:37 PM
น.ส. ธานัติยา อรุโณทอง บริจาค 2000

คุณกบ ตัวแทนกลุ่มเพื่อประสานงาน
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: Settawot ที่ มิถุนายน 27, 2018, 11:56:12 AM
ไม่ได้ไปด้วยอ่ะน้า ผมมีคิวไปที่ตากวันเดียวกันเลย แต่ร่วมสั่งเสื้อได้ไหมครับ
Line ID: settawot
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: khanun ที่ มิถุนายน 27, 2018, 01:38:51 PM
ไม่ได้ไปด้วยอ่ะน้า ผมมีคิวไปที่ตากวันเดียวกันเลย แต่ร่วมสั่งเสื้อได้ไหมครับ
Line ID: settawot
สั่งทางนี้ได้เลย คับน้า  :D :D
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: Settawot ที่ มิถุนายน 28, 2018, 09:32:09 AM
ไม่ได้ไปด้วยอ่ะน้า ผมมีคิวไปที่ตากวันเดียวกันเลย แต่ร่วมสั่งเสื้อได้ไหมครับ
Line ID: settawot
สั่งทางนี้ได้เลย คับน้า  :D :D

สั่ง M = 1 ตัวครับ
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 28, 2018, 02:14:17 PM
ส.อ.วัชระ แพรงาม   บริจาคเงิน500
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 28, 2018, 02:20:23 PM
ร.อ.นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์  บริจาค 1700
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 28, 2018, 05:39:14 PM
ไม่ได้ไปด้วยอ่ะน้า ผมมีคิวไปที่ตากวันเดียวกันเลย แต่ร่วมสั่งเสื้อได้ไหมครับ
Line ID: settawot
สั่งทางนี้ได้เลย คับน้า  :D :D

สั่ง M = 1 ตัวครับ


สั่งให้แล้วครับ นัดรับ หรือ ส่ง ปณ. ดีครับ
 

หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 29, 2018, 10:25:09 AM
คุณดวงใจ อดุลยธรรมและครอบครัว   บริจาค1,000


วีณุรา ตัณฑศรีสุข บริจาค 200บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: Settawot ที่ มิถุนายน 29, 2018, 11:06:20 AM
ไม่ได้ไปด้วยอ่ะน้า ผมมีคิวไปที่ตากวันเดียวกันเลย แต่ร่วมสั่งเสื้อได้ไหมครับ
Line ID: settawot
สั่งทางนี้ได้เลย คับน้า  :D :D

สั่ง M = 1 ตัวครับ


สั่งให้แล้วครับ นัดรับ หรือ ส่ง ปณ. ดีครับ
ส่ง ปณ. ครับน้า PM เลขบัญชี รวมค่าส่งด้วยครับ
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: tcfreelance ที่ มิถุนายน 29, 2018, 10:25:33 PM
 คุณสุนันทา ขจรรุ่งเรือง  บริจาค  1,000 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: tcfreelance ที่ มิถุนายน 29, 2018, 10:26:58 PM
คุณสุประพล จันทสร    บริจาค 350 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: tcfreelance ที่ มิถุนายน 29, 2018, 10:28:22 PM
 คุณพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์  บริจาค 10,000 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ มิถุนายน 30, 2018, 11:12:49 AM
คุณแอน เพื่อน6/9 เบญจม ราชบุรี บริจาค 1000 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 01, 2018, 12:46:05 AM
คุณหญิง เพื่อนเบญจม ราชบุรี บริจาค 1000 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 01, 2018, 12:50:02 AM
คุณมัลลิกา วงศ์สมนึก บริจาค 1000บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 02, 2018, 01:10:42 PM
คุณนลินทิพ เพื่อน เบญจม ราชบุรี  บริจาค 1000

หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 02, 2018, 08:40:27 PM
(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8057;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8081;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8082;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8087;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8098;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8099;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8102;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8116;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8120;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8140;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8141;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8145;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8178;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8183;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8185;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8190;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8195;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8197;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8203;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8209;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8153;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8207;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8217;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8221;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8224;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8226;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8241;image)   

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8245;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8249;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8253;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8256;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8260;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8262;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8263;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8264;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8265;image)

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8266;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8268;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8270;image)   

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8272;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8274;image)     (http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8276;image)

หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 09:21:25 AM
คุณสมร  เจนคุณาวัฒน์ บริจาค  500 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Kai ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:14:41 PM
ขอสั่งเสื้อ เบอร์ L จำนวน 1 ตัว ครับ
ขอ Line กลุ่มด้วยครับ
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:22:09 PM
นายคมกฤษ นิยะมะ บริจาคเงิน 738
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 06, 2018, 01:30:38 PM
เสื้อลอต 2มาแล้วครับ
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 06, 2018, 01:31:01 PM
เสื้อลอต 2มาแล้วครับ
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 06, 2018, 01:34:28 PM1 ป้าติ๋ม. ฉัตรหลวง11   = 350 บาท
2 พี่หนุ่ม ฉัตรหลวง11 = 200 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 09, 2018, 09:14:49 AM
คุณเบญจ. ฉัตรหลวง11 = 300 บาท
คุณหญิง ฉัตรหลวง11 = 200 บาท
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 10, 2018, 06:28:34 PM
คุณบี SISB    บริจาค 1000
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 12, 2018, 09:05:51 AM
นาย วณิกสิทธ์ วารินทราศักดิ์ TDEM บริจาค 200
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 13, 2018, 10:17:00 PM
นายสิริวัฒก์ ภาษี  เบรจาคเงิน 650
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 13, 2018, 10:18:19 PM
ร.ต.อ.หญิง มะลิวรรณ์ เจริญศิลป์  บริจาค200
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 13, 2018, 10:25:04 PM
กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

(http://www.kanlakang.com/index.php?action=dlattach;topic=409.0;attach=8281;image)


หลักการและเหตุผล
กาลครั้งหนึ่ง เป็นการรวมตัว ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความชอบในการ ท่องเที่ยว และมีแนวคิด ที่จะมอบสี่งดีๆ คืนสู่ชนบท ในถิ่นธุรกันดาร ไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆ และมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับโรงเรียน และชุมชน นั้น

และในเดือน ธันวาคม 2561 นี้ ทางกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง ได้จัดทำ โครงการกาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย บ้านแม่หลุย  ต.แม่สวด อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านต่างๆ รวมทั้งอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งกลุ่มกาลครั้งหนึ่ง เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้พิจารณาสนับสนุนเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของเด็กๆ


วัตถุประสงค์
-   เพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในถิ่นธุรกันดาร
-   เพื่อให้สมาชิกได้มีการพักผ่อน ท่องเที่ยว พร้อมกับการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน


ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ

-วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดทำโครงการ
- โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เป้าหมายของโครงการ
1.   สนับสนุนเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
2.   บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ

งบประมาณที่ตั้งใว้
   -  อาคารเรียนอนุบาล        100,000   บาท
   -  อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น    50,000   บาท
   -  ชุดอุปกรณ์การศึกษา    20,000   บาท
   -  เลี้ยงอาหารกลางวัน      5,000   บาท
                   รวมทั้งหมด   175,000   บาท   รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
1. คุณจิรฐา อจลวงษ์  บริจาค 500 บาท
2. คุณสาวิตรี ศรีสุนทร บริจาค 500 บาท
3. คุณริญญารัตน์ กีรติโรจน์อรุณ บริจาค 500 บาท
4. คุณปริญ บ้งพิมพ์ บริจาค 1000 บาท
5. คุณสกุณา คุณาวุฒิ บริจาค 1,000 บาท
6. คุณนายตื่นบ่าย บริจาค 200 บาท
7. เพื่อนพนักงาน TSM บริจาค 2500 บาท
8. น.ส. ธานัติยา อรุโณทอง บริจาค 2000
9. ส.อ.วัชระ แพรงาม   บริจาคเงิน 500
10 ร.อ.นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์  บริจาคเงิน  1700
11.คุณดวงใจ อดุลยธรรมและครอบครัว   บริจาค1,000
12.วีณุรา ตัณฑศรีสุข บริจาค 200บาท
13. คุณพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์  บริจาค 10,000 บาท
14. คุณสุประพล จันทสร  บริจาค 350 บาท
15. คุณสุนันทา ขจรรุ่งเรือง  บริจาค  1,000 บาท
16. คุณแอน เพื่อน เบญจม ราชบุรี บริจาค 1,000
17. คุณหญิง เพื่อนเบญจม ราชบุรี บริจาค 1,000 บาท
18. คุณมัลลิกา วงศ์สมนึก บริจาค 1,000 บาท
19. คุณนลินทิพ เพื่อน เบญจม ราชบุรี  บริจาค 1000
20. นายภาคภูมิ แช่มวงษ์ บริจาค 1000
21. คุณสมร  เจนคุณาวัฒน์ บริจาค  500 บาท
22. นายคมกฤษ นิยะมะ บริจาคเงิน 738
23. ป้าติ๋ม. ฉัตรหลวง11   บริจาคเงิน 350 บาท
24. พี่หนุ่ม ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 200 บาท
25. คุณเบญจ. ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 300 บาท
25. คุณหญิง ฉัตรหลวง11 บริจาคเงิน 200 บาท
26. คุณบี SISB    บริจาค 1000 บาท
27. นายวณิกสิทธ์ วารินทราศักดิ์ TDEM บริจาค 200 บาท
28. นายสิริวัฒก์ ภาษี  (รับใบเสร็จ) บริจาค 650
29. ร.ต.อ.หญิง มะลิวรรณ์ เจริญศิลป์ บริจาค  200

Update 13/07/2561 เวลา 18.00

หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 17, 2018, 01:19:28 PM
ครอบครัวไชยแก้วและครอบครัวจันทร์เพ็ญสว่าง บริจาค 3,000
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 17, 2018, 04:22:00 PM
นส.กุญชริกา มะโนราช บริจาค 500
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: maxbasic ที่ กรกฎาคม 27, 2018, 08:49:08 AM
คุณวราภรณ์ สมบูรณ์จิตร ร่วมทำบุญคับ 350
หัวข้อ: Re: กาลครั้งหนึ่งทำดี ณ แม่ฮ่องสอน
เริ่มหัวข้อโดย: Virunpat_M ที่ สิงหาคม 08, 2018, 06:58:08 PM
 ;)