สวัสดี บุคคลทั่วไป

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ขอขอบคุณ คุณรัตนา บริษัท เอส.ซี.เอส สปอร์ตสแวร์ จำกัด  บริจาค รองเท้ากีฬา 30 คู่
ขอขอบคุณ คูณโจ้ ที่ช่วยประสานงานครับ
2
คุณเล็ก บริจาค ตุ๊กตา ผ้าหม ของใช้ส่วนตัว
3
นาย   ภาคภูมิ อิ่มไพบูลย์   บริจาค 1000 บาท
นางสาว   พรรณรัตน์ เติมมี   บริจาค 1000 บาท
4
กิฟฟารีนขอมอบยาสีฟันเด็ก จำนวน 200 หลอด ครับ
5
พี่วิภา ร่วมบริจาค 500 บาท
6
นายนพดล ปอสูงเนิน 1000 บาท
7
1. นางสาวชุรีพร สีสนิท =1,000 บาท
2. นายบัณดิษฐ์ คล้ายบุญมี =1,000 บาท
3. นายทศพร พรล้ำฟ้า  =3,000 บาท
4. นายณัฐธีร์ เลิศวิจิตร์กุล =500 บาท
รวม 5,500 บาท
8
นางสาว สุภาพร ภัยนิราศ 1,000 บาท
9
ชิดพงศ์ พลอยสุภา และครอบครัว บริจาค 1,000 บาท
10
ขอขอบคุณสมเกรียติ  บริจาคหนังสือเรียน และ ตุ๊กตาสำหรับแจกเด็กๆ ครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10