สวัสดี บุคคลทั่วไป

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กพักนอน 110 ชุด ชุดละ 300 บาท
  - นาง ณัฐกนก แก้วเอี่ยม   10 ชุด 3000 บาท  โอนแล้ว Tor
  - นาง ณัฐจิรา หลิมชัยสุวรรณ  2 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว Tor
  - น.ส. จิภัทรา โบสิทธิพิเชฎฐ์  3 ชุด 900 บาท  โอนแล้ว Tor
  - น.ส. สุปรียา ตั้งธนเกียรติ และ นาย สิทธิศักดิ์ สุทธิประภา  2 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว Tor
  - น.ส. ณัฐหทัย ตั้งธนเกียรติ และ ครอบครัว 1ชุด 300 บาท  โอนแล้ว Tor
  - น.ส. ศศิธร หลิมชัยสุวรรณ 1 ชุด  300 บาท   โอนแล้ว Tor
  - นาย จักรพล หลิมชัยสุวรรณ 1ชุด 300 บาท  โอนแล้ว Tor
  - นาง ธนวรรณ สุทธิประภา 1 ชุด 300 บาท  โอนแล้ว Tor
  - นาง เขียน แจ้งสัจจา  1ชุด 300 บาท  โอนแล้ว Tor

  - สมฤดี ทารัฐสิน+อัครพันธ์ สังข์สุวรรณ 6ชุด​ ยอด2000​ ที่เหลือ​ ทำบุญค่ะ  โอนแล้ว Tor
  - ธนภัทร​ บุญยธีรวัฒน์​+พัต​ราภรณ์​ พนัส​ชัย​ บริจาค2ชุด ยอด600  โอนแล้ว Tor
  - สหวัสส์ ปิ่นมงคล บริจาค​ 4​ ชุด​ ยอด1200  โอนแล้ว Tor

2
  - คุณหญิง ben6/9  บริจาค จำนวน 6 ชุด 600 บาท  โอนแล้ว T
3

  - คุณชวิน ไตรทองอยู่  บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท  AOM
4
  - คุณเชอรี่ Ben6/9  บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท  โอนแล้ว T
5
  - คุณไกรสร เกตุสม Ben6/9 บริจาค จำนวน 3 ชุด 1000 บาท  โอนแล้ว
6

  - นายวิโชติ คำเครือ บริจาค จำนวน 7 ชุด 2100 บาท  โอนแล้ว
7
  - นางณัฐรดา ขวัญทองเกรียติ์ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  AOM
  - คุณทิพวัลย์ วิมุกตานนท์ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  AOM
  - นางสาวอุดมลักษณ์ พรนภา บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  AOM
  - นางกชกร คำกอง บริจาค จำนวน 10 ชุด3000 บาท  AOM
  - คุณภัสพร ดุลพินิจ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  AOM
  - พี่เอ้ ME50 เทเวศร์ บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  AOM
  - นางสาวกัลยรักษ์ ฉัตรชัยดำรงกุล บริจาค จำนวน 3 ชุด1000 บาท  AOM
  - ด.ช ณัฐพันธ์ อยู่ถาวรและครอบครัว + น.ส อารีย์รัตน์ หมวดผาและครอบครัว บริจาค จำนวน 2 ชุด600 บาท  AOM
  - นางอุไร พานิชชาติ บริจาค จำนวน 5 ชุด1500 บาท  AOM
8
นายวุฒิพงศ์ นาไรรัมย์  บริจาค 500
9
- คุณสุชีรา ศรีวงศ์ บริจาค จำนวน 3 ชุด 900 บาท + บริจาคเพิ่ม 100 บาท  โอนแล้ว
10
  - คุณหญิง Ben6/9 บริจาค จำนวน 4 ชุด 600 บาท
หน้า: [1] 2 3 ... 10